Konsulentydelser & teams

Organisationer & afdelinger
Jeres foretrukne partnere til processer, projekter og i rådgivende roller for organisationer & afdelinger, f.eks. organisationsforandring, future skills analyser, executive assessment & coaching, strategi, teams, trænere, seminar facilitering & cementering af jeres værdier.

Vi har omfattende erfaring med at analysere, samskabe og drive processer samt med at facilitere engagerende løsninger, der matcher jeres organisationsudviklingsbehov.

Teams
Vi faciliterer effektive teamudviklingsprocesser for alle jeres teams – fra topledelsen til operationelle teams.

Teamfacilitering – strategi, plan, performanceJustering og opstart af nye handlinger i teams, alt fra en-dags teamevent til længerevarende organisationsudviklingsprocesser.

Teamfacilitering – roller & ansvar – Rejsen fra individuelle medlemmer, via personlighedsafdækning som HOGAN, MBTI, NEOPIR, FIRO B og BELBIN, til tillidsfulde relationer og indbyrdes forpligtelse til fælles aftaler.

Træning af trænere & facilitatorer – Hvordan man bedst deler viden og træner kolleger online med størst effekt. Træningskonsulenter, instruktører, HR og andre grupper, der ønsker at forbedre deres faciliteringskompetencer.

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: