Lederprogrammer & coaching

Godt lederskab

Vores mål
Gode ledere driver opgavefokuserede og personfokuserede processer. Igennem professionel & personlig udvikling af Future Skills sigter vi efter at udvikle dig som person og understøtte dine fremskridt mod at blive en bedre leder.

Lederprogrammer
Vores Leadership Progress programmer dækker typisk organisationens fulde population af ledere og personale ledere – og især ledere i den første linje. Det udvikler individer og sikrer fælles brug af metoder, værktøjer og terminologi på tværs af hele organisationen. Vi arrangerer den fulde palette af programmer, der dækker alle målgrupper – fra selvledelse til ledelse af andre og ledelse af andre ledere.

Ledercoaching
Vi coacher også ledere, talenter og teams i mindre skala. Nogle er nye i deres rolle. Nogle forbereder sig til et jobskifte. Andre oplever udsving i motivation, uklar retning eller udfordrende krav.

  • Face-to-face eller online.
  • Individuelle eller teamsessioner.
  • På engelsk eller på dansk.

Typiske coachingemner
Strategiske udfordringer, ledelseskommunikation, personaleplanlægning, rolle- og tidsstyring, kolleger og medarbejderbeslutninger, organisationsudvikling, work-life balance, karriere og leverance, personaleledelse, svære samtaler, motivation og fastholdelse, organisationskultur.

Aftaler
Vi kan bedst lide at holde det simpelt, f.eks.:
– én person – 6 sessioner af 1½ time over en periode af 6 måneder, eller
– en dag om måneden i en organisation med 4-6 personer, hver med en 1½-timers session på den samme dag.

Coaching i bevægelse
Sessioner kan afholdes på arbejdspladsen eller udenfor – det, der virker bedst. Nogle foretrækker ‘Coaching i bevægelse’, hvor vi kombinerer coachingsamtaler med en gåtur, løb eller anden fysisk aktivitet.

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: